Jan Mullback

Telefon

0703308522

E-post

info@mullbacks.se

Jan berättar lite om sin arbetsplats


Vad är det bästa med Mullbacks?
Att jag haft förmånen att driva det under många spännande år och fått se hur bra det blev när mina söner tog över.

Vad tycker du är roligast på jobbet?
Att hjälpa till med varierande arbetsuppgifter.

Vad gör du helst när du inte jobbar?
Åker gärna till vår lägenhet i Portugal.

Vilket var ditt svåraste projekt
Takmålning i en industrifastighet efter en brandskada där verksamheten skulle fortsätta och pågå som vanligt.

Jan Mullback