Läs mer om när vi hjälpte Falu Gruva


Vad hjälpte vi kunden med?
Måleri

Vad gjordes mer i detalj?
Mullbacks har rödmålat en av Falu Gruvas byggnader på Gruvområdet, som hyrs ut till Falu Rödfärgs huvudkontor, samt gjort en del måleriarbeten inomhus.

Vad tyckte Falu Gruva?
Vi har jobbat med dem under ganska många år. För oss är det viktigt med kunskap och känsla för äldre bebyggelse. Vi är nöjda med jobbet och framförallt nöjda med kontaktpersonerna.

Fasadmålning med Falu rödfärg

Fasadmålning med Falu rödfärg

När en kulturhistoriskt intressant byggnad ska målas om är det viktigt vem som gör jobbet.
– För oss är det viktigt att jobbet utförs på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Byggnaden och hela gruvområdet är skyddat som byggnadsminne, vilket regleras i kulturmiljölagen. Falu Gruva är en del av Världsarvet Falun, säger Anna Björkman, verksamhetschef för Falu Gruva.

Anpassning åt hyresgäster

Jobbet utfördes i somras med äkta Falu Rödfärg i hinkarna, som sig bör. Som utförare valdes Mullbacks, som haft ett samarbete med Falu Gruva under flera år.
– De utför anpassningar för våra hyresgäster, som är både butiker, kontor och privatpersoner. Det rör sig om interiört måleri, tillsnyggning av golv och väggar och annat som behövs i lokalerna.


Därför rekommenderar kunden Mullbacks

– Resultatet blev jättebra. De är bra på det de gör och lätta att ha att göra med.