Här ser ni några exempel på hur arbetet har sett ut (till vänster) och hur de blev (till höger)