Före & efter

Här ser ni några exempel på hur arbetet har sett ut (till vänster) och hur det blev (till höger)